Muntlig guidning i slottet

När man besöker slottet kan man få en guidning genom slottets rum genom att i de olika rummen med sin telefon läsa av QR-koder som finns på skyltar i de olika rummen. Ett alternativ till att läsa av QR-koderna är att ta fram denna sida i sin telefon och via länkarna nedan få samma inspelade guidning.