Kontaktuppgifter

E-post:     kontakt@malsaker.nu
Telefon:    070-823 45 17
Adress: Föreningen Mälsåkers Framtid
                  c/o Torsten Sköld 
                  Graneberg 1 
                  645 97 Stallarholmen
Bankgirokonto:  5408 – 8042
Swish:   123 224 28 65


Föreningens Styrelse

Eva Hultén                          Ordförande, Information, Marknad

Torsten Sköld                     Kassör, Säkerhet, Teknik, Guide

Ingela Andersson               Vice ordförande, Reception, Evenemang, Bokningar, Guide

Anne Björkman                  Sekreterare, Information, Sociala medier

Hans Wester                         Evenemang

Lena Holmer                        Evenemang, Guide

Johan Lagerfelt                Evenemang

Peter Djäknestam              Guide

Björn Sjögren

Mia Thorsell

Malin Lindgren


Övriga valda funktionärer

Tommy Falk                   Revisor

Peter Drakenberg      Revisor

Anna Notander           Valberedning sammankallande

Erik Wallin                   Valberedning

Per Sandegren          Valberedning