Kontaktuppgifter

E-post:     kontakt@malsaker.nu
Telefon:    070-823 45 17
Adress: Föreningen Mälsåkers Framtid
                  c/o Torsten Sköld 
                  Graneberg 1 
                  645 97 Stallarholmen
Bankgirokonto:  5408 – 8042
Swish:   123 224 28 65


Föreningens Styrelse

Eva Hultén

Ordförande, Information, Marknad

Torsten Sköld

Kassör, Säkerhet, Teknik

Ingela Andersson

Vice ordförande, Reception, Evenemang, Bokningar

Hans Wester

Evenemang

Cecilia Schön Jansson

Sekreterare

Lena Holmer

Evenemang

Johan Lagerfelt

Övriga valda funktionärer

Peter Drakenberg

Revisor

Tommy Falk

Revisor

Anna Notander

Valberedning, sammank.

Erik Wallin

Valberedning