Kontaktuppgifter

E-post:     kontakt@malsaker.nu
Telefon:    070-823 45 17
Adress: Föreningen Mälsåkers Framtid
                  c/o Torsten Sköld 
                  Graneberg 1 
                  645 97 Stallarholmen
Bankgirokonto:  5408 – 8042
Swish:   123 224 28 65


Föreningens Styrelse

Eva Hultén

Ordförande
Evenemang
Marknad


Hans Wester                  Evenemang
Teknik

Björn Sjögren

Evenemang

Ingela Andersson
Vice ordförande
Bokningar
Utställningar
Guide

Lena Holmer                  Evenemang
Guide

Mia Thorsell

Driver Stallarholmens Slottscafé i egen regi.

Torsten Sköld
Kassör
Säkerhet
Teknik
Guide

Johan Lagerfelt            Evenemang

Malin Lindgren

Anne Björkman            Sekreterare
Information
Sociala medier
              

Peter Djäknestam

Teknik
Guide

Övriga valda funktionärer

Tommy Falk                   Revisor

Peter Drakenberg      Revisor

Anna Notander           Valberedning sammankallande

Erik Wallin                   Valberedning

Per Sandegren          Valberedning