Föreningsaktiviteter

Ordinarie Årsmöte 2020

Ordinarie årsmöte hölls på slottet den 14e juni. Mötet avhandlade stadgeenliga punkter och hölls utomhus. Några medlemmar var med på mötet via telefon.
Föreningen bjöd efter mötet på lite kaffe och kakor.Föreningsdokument

Dokument 2019

 

Dokument 2020

Föreningen Mälsåkers Framtid

Föreningen Mälsåkers Framtid, bildad 2006,  är en ideell förening som ansvarar för besöksservice och program på Mälsåkers slott. Föreningen arrangerar utställningar, konserter, visningar och andra evenemang på slottet – allt med ambitionen att göra Mälsåker till ett levande slott och ett omtyckt utflyktsmål.

Föreningens mål är enligt dess stadgar, att värna om Mälsåkers historia, samordna den publika verksamheten vid slottet samt synliggöra och till allmänheten förmedla slottskulturens och byggnadens alla aspekter.

Slottet ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV) och  är det enda statsägda slottet som drivs av en ideell förening.

Föreingen består idag av 250 medlemmar och leds av en styrelse med 7 medlemmar.

 
Riddarsalen, slottets största rum