Projekt

Föreningen Mälsåkers Framtid arbetar ofta i projektform för att utveckla slottet och dess verksamhet. Några exempel på projekt som har genomförts är:

Mälsåkers slottsbarack

Ett Leader Inlandetprojekt som startade i oktober 2008 och avslutades i början av 2010. Många frivilliga arbetstimmar har gjort att detta projekt kunnat genomföras med stor framgång. Baracken finns nu på plats med café, toaletter och en utställning om barackens historia.
Läs mer om Bertas café i slottsbaracken

slottsbaracken