Mälsåkers historia

Namnet Mälsåker är belagt från 1400-talet, då det var en sätegård. Det äldsta husets historia är dock höljt i medeltidens dunkel. I slottets källare finns rester av grunden till en senmedeltida stenbyggnad. Det är när Johan IIIs hovmarskalk Hans Åkesson Soop, gift med Elin Eriksdotter Kagg, köper Mälsåker 1608 som godset börjar växa. De bygger ett rektangulärt stenhus i två våningar med en kyrksal i bottenplanet. Idag är kyrksalen fortfarande i stort sett intakt.

kyrksalen_malsaker

Sin nuvarande utformning fick slottet på 1670-talet. Dåvarande ägaren, riksrådet Gustav Soop, anlitade arkitekten Nicodemus Tessin d.ä för att modernisera det "gambla Stenhuuset". Fasader och interiörer utformades efter barockens ideal. Flyglar byggdes till, liksom trapphus och en imponerande terrass med stora svängda trappor mot sjön. Rummen försågs med mönsterlagda golv, tak av stuck eller målad linneväv och väggarna kläddes med textil eller gyllenläder och dekormålade paneler.

terrass_malsaker

Vid mitten av 1700-talet kom Mälsåker i släkten von Fersens ägo. En del av bostadsrummen fick då ny rokokoinredning. Men övervåningens 1600-talsinredning och möblering var i stort oförändrad fram till slutet av 1800-talet. Sedan bytte slottet ägare flera gånger och en period av förfall tog vid.

Ett uppsving skedde kring förrförra sekelskiftet. Ingenjören och storviltjägaren Åke Sjögren, köpte godset Mälsåker 1898 och kunde restaurera och modernisera slottet tack vare ingifte i den förmögna Nobelsläkten. Mälsåkers slott installerades med el - före staden Strängnäs - och vatten och centralvärme. Men det glansfyllda Sjögren-Nobel-epoken bröts 1916, då Åke Sjögren tvingas sälja sitt kraftigt belånade gods. Slottet stod sen till stor del öde fram till krigsåret 1943, då den norska legationen köpte slottet och användes under andra världskriget för utbildning av infanterisoldater under täckmanteln "polisutbildning". En kall januarinatt 1945, då det säkert eldades hårt i kakelugnarna, fattade taket eld. Sprickor i skorstensmurarna orsakade branden. Yttertaket förstördes och de rikt utsmyckade stucktaken i översta våningen störtade in. I flera år stod slottet utan ordentligt tak. Först 1951 ersattes den provisoriska taktäckningen med "en trogen rekonstruktion", men då hade slottet redan tagit stor skada. 1951 överläts Mälsåker till Vitterhetsakademien, och i dag står Riksantikvarieämbetet som förvaltare. Under perioderna 1993-1997 och 2006-2007 fungerade Mälsåkers slott som byggnadshytta och ett omfattande restaureringsarbete påbörjades. Värdefulla kunskaper i äldre byggnadsteknik återupplivas i takt med att slottet successivt återfår sin forna prakt. Slottet är idag endast delvis restaurerat.