Som medlem får du fri entré till slottet under hela 2019!

Bli medlem!Verksamhet

Bli medlem idag!

Idag har föreningen drygt 300 medlemmar men för att kunna utveckla verksamheten behöver vi bli ännu fler! Medlemsavgiften är 150 kr för enskilt medlemskap, 200 kr för familjemedlemskap och för föreningar och företag minimum 500 kr.

Använd det enkla formuläret nedan alt ring 070-823 45 17.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5408 – 8042.

Jag vill bli medlem!

13 + 12 =

Föreningen Mälsåkers Framtid värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi med att personuppgifterna ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt interna policyer. Transparens är viktigt för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi samlar inte in mer uppgifter än det som krävs för att du skall kunna använda våra tjänster. Huvudsyftet med lagring av dina uppgifter är att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig som medlem på ett säkert och korrekt sätt, vi skickar erbjudande och information via mailutskick.

Dina personuppgifter som behandlas av oss är namn, e-post, telefon och adress.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som Föreningen Mälsåkers Framtid behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål vi samlar in dina personuppgifter. Föreningen Mälsåkers Framtid kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att kostnadsfritt göra en förfrågan, vid flertal eller omfattande förfrågningar kan en rimlig avgift tas ut. Har du frågor angående Föreningen Mälsåkers Framtid hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev enligt uppgifterna på vår webbsida.

Ta en tur till slottet