Historia

Mälsåkers historia

Namnet Mälsåker är belagt från 1400-talet, då det var en sätesgård. Det äldsta husets historia är dock höljt i medeltidens dunkel. I slottets källare finns rester av grunden till en senmedeltida stenbyggnad. Det är när Johan III:s hovmarskalk Hans Åkesson Soop, gift med Elin Eriksdotter Kagg, köper Mälsåker 1608 som godset börjar växa. De bygger ett rektangulärt stenhus i två våningar med en kyrksal i bottenplanet. Idag är kyrksalen fortfarande i stort sett intakt.

Sin nuvarande utformning fick slottet på 1670-talet. Dåvarande ägaren, riksrådet Gustav Soop, anlitade arkitekten Nicodemus Tessin d.ä för att modernisera det ”gambla Stenhuuset”. Fasader och interiörer utformades efter barockens ideal. Flyglar byggdes till, liksom trapphus och en imponerande terrass med stora svängda trappor mot sjön. Rummen försågs med mönsterlagda golv, tak av stuck eller målad linneväv och väggarna kläddes med textil eller gyllenläder och dekormålade paneler.

Vid mitten av 1700-talet kom Mälsåker i släkten von Fersens ägo. En del av bostadsrummen fick då ny rokokoinredning. Men övervåningens 1600-talsinredning och möblering var i stort oförändrad fram till slutet av 1800-talet. Sedan bytte slottet ägare flera gånger och en period av förfall tog vid.

Ett uppsving skedde kring förrförra sekelskiftet. Ingenjören och storviltjägaren Åke Sjögren, köpte godset Mälsåker 1898 och kunde restaurera och modernisera slottet tack vare ingifte i den förmögna Nobelsläkten. Mälsåkers slott installerades med el – före staden Strängnäs – samt vatten och avlopp.

Men det glansfyllda Sjögren-Nobel-epoken bröts 1916, då Åke Sjögren tvingas sälja sitt kraftigt belånade gods. Slottet stod sen till stor del öde fram till krigsåret 1943, då den norska legationen köpte slottet och användes under andra världskriget för utbildning av infanterisoldater under täckmanteln ”polisutbildning”.

En kall januarinatt 1945, då det säkert eldades hårt i kakelugnarna, fattade taket eld. Sprickor i skorstensmurarna orsakade branden. Yttertaket förstördes och de rikt utsmyckade stucktaken i översta våningen störtade in. I flera år stod slottet utan ordentligt tak.

Först 1951 ersattes den provisoriska taktäckningen med ”en trogen rekonstruktion”, men då hade slottet redan tagit stor skada. 1951 överläts Mälsåker till Vitterhetsakademien, och i dag står Statens Fastighetsverk som förvaltare. Under perioderna 1993-1997 och 2006-2007 fungerade Mälsåkers slott som byggnadshytta och ett omfattande restaureringsarbete påbörjades. Värdefulla kunskaper i äldre byggnadsteknik återupplivas i takt med att slottet successivt återfår sin forna prakt. Slottet är idag endast delvis restaurerat.

Slottet från luften

Tella Foto har gjort en fantastisk drönarfilm av slottet. Upplev Mälsåkers slott från ovan, en varm sommardag.

Njut!

Byggnadshytta på Mälsåkers slott

Under perioderna 1993–1996 och 2006–2007 fungerade Mälsåkers slott som byggnadshytta. Här fick verksamma inom en rad yrkeskategorier möjlighet att studera teknikhistoria och hantverk, att utveckla konserverings- och restaureringsmetoder och att själva öva sig i att rekonstruera äldre hantverksutföranden.

Beteckningen ”byggnadshytta” är inspirerad av organisationen vid de stora medeltida byggena. Byggnadshyttan står dels för de egentliga verkstäderna, dels för den gemenskap som samtliga medverkande i bygget tillhör. Hyttan är en miljö där kunskap kan utvecklas, förvaltas och förmedlas. Den skapar förutsättningar för utbyte mellan historiker, arkitekt, hantverkare och konservator.

Genom att varva teori och praktik utvecklades de medverkandes färdigheter och kunskaper för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer. Det mest iögonfallande restaureringsarbetet var att återställa de imponerande stucktaken i bl.a. Riddarsalen i festvåningen.

Hittills har restaureringens inriktning varit att i stort återställa slottets interiörer som de såg ut före branden under den norska epoken i januari 1945. Mycket förenklat kan det beskrivas så att bottenvåningen inriktas på den sjögrenska perioden kring förrförra sekelskiftet, mellanvåningen visar von Fersens ombyggnad på 1750-talet, medan övervåningen bevarar det tessinska originalet från 1670-talet.

Mälsåkers slotsspöke

Alla slott har som bekant ett spöke, enda skillnaden är att Mälsåkers spöke finns på bild. Bilden är tagen i Kyrksalen sekelskiftet 1800-1900-talet. Lägg märke till spökets 1600-tals kläder!

Ta en tur till slottet