Föreningsaktiviteter

Ordinarie Årsmöte 2020

Ordinarie årsmöte hålls utomhus på Mälsåkers slott söndagen den 14 juni kl 13:00.

Då det råder speciella förutsättningar i år måste anmälan till årsmöte ske senast den 8e juni. Detta kan ske  antingen via epost till kontakt@malsaker.nu eller till föreningens telefon 070-823 45 17. Efter anmälan skickas årsmöteshandlingar ut till de medlemmar som anmält sig till mötet.

För dem som inte kan närvara personligen erbjuds möjlighet att deltaga på distans via telefon eller dator. Information om hur detta ska ske skickas ut till dem som anmält sig till denna mötesform.

Välkomna

Styrelsen för Föreningen Mälsåkers Fraamtid


 

Föreningen Mälsåkers Framtid

Föreningen Mälsåkers Framtid, bildad 2006,  är en ideell förening som ansvarar för besöksservice och program på Mälsåkers slott. Föreningen arrangerar utställningar, konserter, visningar och andra evenemang på slottet – allt med ambitionen att göra Mälsåker till ett levande slott och ett omtyckt utflyktsmål.

Föreningens mål är enligt dess stadgar, att värna om Mälsåkers historia, samordna den publika verksamheten vid slottet samt synliggöra och till allmänheten förmedla slottskulturens och byggnadens alla aspekter.

Slottet ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV) och  är det enda statsägda slottet som drivs av en ideell förening.

Föreingen består idag av 242 medlemmar och leds av en styrelse med 10 medlemmar.

Riddarsalen, slottets största rum

Föreningsdokument


Dokument 2019


Dokument 2020