En god fortsättning på det nya året!

 Vi i styrelsen för föreningen Mälsåkers Framtid har under hösten arbetat med kommande säsongs verksamhetsbeskrivning. Vi är i det närmaste klara med denna nu – endast ett fåtal detaljer återstår.

 Vid styrelsen möte den 3 januari beslutades att föreningens årsmöte kommer att hållas den 24 mars 2019 kl 13:00 i Gula Industrihuset, Stallarholmen.

 Vid årsstämman kommer styrelsen redogöra för föregående års verksamhet, ekonomi, aktiviteter på slottet och presentera kommande verksamhetsårs budget och aktivitetsplan. Vid årsmötet väljs styrelsens medlemmar – val och omval.

 Det är styrelsens förhoppning att få se många av er medlemmar vid detta möte för att ta del av och diskutera föreningens kommande verksamhetsår.

 Vi i styrelsen är mycket tacksamma för ditt värdefulla bidrag som medlem. Vi ser fram emot att se dig som medlem under 2019 och ber dig att via bankgiro 5408 – 8042 erlägga årets medlemsavgift motsvarande 150 kr för enskild person och 200 kr för familjemedlemskap. Ange för och efternamn, telefonnummer och e-mail adress.

Medlemskapet ger dig fri entré till slottet under ordinarie öppettider.

 Ytterligare information och underlag inför årsmötet mailas första veckan i mars.

 Med vänlig hälsning och varmt välkommen

 Peter Ullberg

Ordförande