En god fortsättning på det nya året!  Vi i styrelsen för föreningen Mälsåkers Framtid har under hösten arbetat med kommande säsongs verksamhetsbeskrivning. Vi är i det närmaste klara med denna nu – endast ett fåtal detaljer återstår.  Vid styrelsen möte den 3 januari...

läs mer